Årets 3.nominerte bedrift til Årets Vekst & Nyskaper Pris er O.Hansen & Sønner.

En maskinfører og en maskin er blitt til 46 ansatte og over 50 maskiner og biler. O. Hansen & Sønner har hatt jevn vekst i 55 år, og vil i år omsette for cirka 100 millioner kroner.

I 1963 gikk fiskerne på land. Vintersilda hadde sviktet og fiskeflåten var i ferd med å gå i oppløsning. Arbeidsledigheten lokalt var skyhøy.

Men 11. juni kom nyheten om at Hydro ville bygge aluminiumsverk på Håvik. Optimismen kom tilbake på Haugalandet, flere år før starten på oljeeventyret i Nordsjøen. 

Noen år tidligere hadde fiskeren Olav Hansen gått i havn på Åkra. Her var det en bryggedans, og her traff han Klara. Kjærligheten gjorde det naturlig å etablere seg på Karmøy. Ekteparet fikk fire barn Monika, Lars Birger, Heidi og Kjell Ove.

Som mange andre fikk Olav seg jobb på Hydro. I 1967 startet han som maskinfører. Først som ansatt, før han gikk til innkjøp av egen gravemaskin. Olavs to sønner og to av deres sønner igjen, Kay Ronnie og Jon Eirik er medeiere og driver firmaet i dag, med 46 ansatte i tre avdelinger. Seniorene Olav og Klara er begge over 80 år, og heier aktivt på de nye generasjonene. 

Karmøy Vekst og nyskaper pris

Dette er en pris som ønsker å applaudere bedrifter som opplever positiv vekst, er nyskapende og bidrar til bærekraftige arbeidsplasser lokalt.

En egen jury utnevner tre kandidater etter flere kriterier som innovasjon og verdiskapning. Juryen består av leder Nina Høybakk (Skudenes & Aakra Sparebank), Jonas Simonsen (Skudenes & Aakra Sparebank), Kristine Skeie (HK Shipping Group), Per Velde (Karmøy kommune) og Svein Sund (Gasnor).

Vinneren blir avslørt under Bedriftenes dag Karmøy den 1.november.

O. Hansen & Sønner har i dag hovedkvarteret inne på Hydros fabrikkområde. Gjennom imponerende 55 år har de vært en viktig støttespiller for aluminiumsprodusenten med maskinelle industritjenester. 

– Det startet med lossing av frakteskip med gravemaskin, før vi tok oppdrag som entreprenør og transportør. I dag er vi litt som poteten på Hydro, hvor vi foruten faste oppdrag har masse varierte oppgaver dag for dag, sier Lars Birger Hansen, daglig leder for familiebedriften, og hovedansvaret for transportavdelingen.

Har vokst seg ut av portene på Hydro

Du kan gjerne si at virksomheten til firmaet har vokst seg ut av portene på Hydro. Firmaet har en egen entreprenøravdeling som har flere oppdrag over hele Haugalandet.

I Haugesund har de blant annet et veiprosjekt for Haugesund Kommune og Hemmingstad Utbyggingsselskap. Dette består av oppgradering av Storasundgata og utbygging av Boligområde Hemmingstad Gård. Du vil se gravemaskinene deres flere steder i distriktet, på store og små jobber.

– Transportavdelingen ble startet gjennom transport av tungolje til Åkrehamn Sildeoljefabrikk fram til den ble flyttet til Husøy i 1995. I dag har vi langtransport av ADR-gods (farlig gods), bulkmasser og stykkgods. Vi har faste oppdrag for Hydro, men tar også av all transport av kjemikaler lokalt for Solberg Industri AS, som er lokalisert i Fredrikstad, sier Lars Birger Hansen. 

De har også gjennom mange år hatt et meget godt samarbeid med det svenske renovasjonsfirmaet Ragn Sells AS og har flere biler som kjører for dem her på Haugalandet. Det har gjort det naturlig å opprette en avdeling på Stord, hvor det er fire ansatte innenfor transport for Ragn Sells AS

Lavt sykefravær

Flere av de ansatte har vært i firmaet i over 35 år. Og de må trives godt, spesielt når du ser på sykefraværet. Gjennomsnittlig bransje fravær i Norge ligger på over 6 prosent.

– Sjefen sier stadig at firmaet blir aldri bedre enn de ansatte. Trivselen er høy hos oss, hvor sykefraværet har ligget godt under Bransjegjennomsnittet i Norge i årevis. Folk vil på jobb. Og de trives med varierte arbeidsoppgaver. Vi er jo veldig opptatt av HMS arbeidet, og siste skade på jobb som medførte fravær var i 2009, sier Geir Opsal HMS-leder. 

Han setter stor pris på HMS samarbeidet med
aluminiumsprodusenten.

– Hydro er utrolig flinke på å involvere oss i sitt eget HMS-arbeid, og setter krav til oss. Det holder oss våkne og gjør at vi hele veien har en god utvikling i dette arbeidet, sier Opsal.

O. Hansen & Sønner AS er en godkjent opplæringsbedrift og ser verdien i å bringe ungdommen frem til et fagbrev. En av lærlingene har tatt fagbrev nå i høst, mens den neste snart er ferdig med læreperioden.

FAGARBEIDER: Det er god tradisjon hos O. Hansen & Sønner AS å ta inn lærlinger. Her ser vi Mathias Løvereide Tangen som for ikke lenge siden ble ferdig med læretiden sin som yrkessjåfør. Han har fått fast jobb i firmaet. 

Medeieren trives best ute i grøftene

Jon Eirik Hansen er medeier i firmaet som bestefaren startet, men er ikke typen som liker å sitte på kontor. Ute i «grøftene» jobber maskinføreren med veteraner som har vært i firmaet fra før han ble født. Søskenbarnet Kay Ronnie er mest på kontoret.

– Lederstrukturen hos oss er flat, hvor flere av ledere er ute i grøftene og jobber. Noen er jo nødt til å ta unna kontorarbeidet, men de er alltid tilgjengelige for de ansatte, sier Hansen. 

Han har tittel som formann, men er like skitten på hendene som kollegaene.

– Å bygge og skape gir meg energi. Her på Hemningstad i Haugesund har vi et flott veiprosjekt, og siden blir det å klargjøre infrastrukturen til et byggefelt. Å se utviklingen og ikke minst det ferdige resultatet er kjekt, sier Hansen. 

Populær lønningspils

HEMMINGSTADTOPPEN: Her ser vi dyktige folk i entreprenøravdelingen. Fra venstre: Odd Arne Saltnes, Jon Eirik Hansen, Rune Heskja, Helge Milje, Svein Jakobsen og Ruben G. Kvinnesland

Barndomskameraten Odd Arne Saltnes nikker ivrig til det Jon Erik Hansen sier.

– Faren min har over 40 år bak seg i entreprenørbransjen, og var med i firmaet på 90-tallet. Han jobbet da både som stikker og med firmaets økonomi. Jeg startet opp som maskinfører for et annet firma, før jeg kom hit i fjor. Jeg er «stikkeren», den som foretar innmålinger og stikker ut hvor det skal graves og bygges. For meg er det givende og mye variert arbeid. Som stikker skal teoretiske data først utarbeides på datamaskin, før dette settes ut på byggeplassene, sier Saltnes.

De to barndomsvennene tror det er flere grunner til at de ansatte blir værende i firmaet.

– Lederne ønsker å være tett på og bygge opp et godt forhold til de ansatte. Sosialt samles gjengen, med alt fra lønningspils, pizzakvelder og deltakelse på Kopervik Festivalen. 

Vi gjør så godt vi kan – og litt til…

I tider med krig, økte priser på strøm og diesel og forsinkelser i leveringer av nye maskiner og reservedeler skaper selvsagt usikkerhet for mange i disse dager.

– Vi tar ikke sorgene på forskudd, men er forberedt på det meste. Og disse utfordringene er de samme for alle. For vår del er søkelyset på å gjøre så godt vi kan, og litt til – og forventer jo at markedet på et eller annet tidspunkt vil snu igjen, sier Lars Birger Hansen. 

I nær 55 år har de hatt forskjellige, trygge rammeavtaler med Hydro. Imponerende nok i seg selv. Det sier litt om en trygg og forutsigbar leverandør, som velvillig går en ekstra mil for å sikre driften på Hydro. Andre oppdrag har de fått etter anbudsrunder.

– Maskinparken vår er hele tiden oppdatert, og byttes ut jevnlig. Dette for å ha utstyr som ikke svikter under de daglige oppgavene, men også i forhold til oppgraderinger som skjer på maskinene i forhold til det grønne skiftet. For oss er det viktig å være med på utviklingen, og helst ligge litt foran i forhold til miljøkrav og sertifiseringer, sier Hansen.

Hos firmaet er det store spørsmålet om det det grønne skiftet fører til en satsing på diesel, gass, eller elektrisk i det grønne skiftet.

– I en familiebedrift med 2 aktive generasjoner kan det av og til «gå en kule varmt». For å profesjonalisere oss i beslutningsprosesser og ledelse av selskapet hentet vi i 2019 inn to eksterne styremedlemmer sier Hansen. 

Eksterne styremedlemmer inn i en familieeid bedrift er veldig positivt da disse kanskje ser på bedriften og verden rundt oss med litt andre øyne enn familien selv gjør.

 Bunnsolid samarbeidet med
Hydro Aluminium har i alle år ´

– Jeg opplever at Hydro har noe av den samme ledelsesfilosofien som oss, hvor du gjerne treffer lederne på gulvet i arbeidsklær. Samarbeidet har egentlig gått knirkefritt gjennom alle år, sier Hansen takknemlig.

På et industrianlegg som Hydro er tid penger, og stopptid på maskiner kan raskt koste enorme summer. I Q2 i 2021 fikk familiebedriften AMBS Forbedringspris fra Hydro Karmøy Metallverk – forslag og gjennomføring.

NYTT UTSTYR: Karmøyfirmaet er opptatt av å ha det siste i maskiner. Denne traileren er den første av sitt slag med skap som er helt tett og har walkingfloor (enklere av- og pålessing). De har to av disse moderne bilene. 

– Det at vi nå har tre forskjellige avdelinger gjør at vi har ekstra tilgang til ekstra mannskaper med kompetanse og rett utstyr. Det gjør at vi tar spesielle utfordringer her ute på strak arm. Du kan si at vi er på 24-7, og er alltid løsningsorienterte når utfordringer dukker opp. Kunden står alltid i fokus, slutter Hansen.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *