– Det er veldig kjekt å bli anerkjent for gode resultater. Dette betyr at bedriften blir satt på kartet lokalt, noe jeg tror er viktig, sier driftssjef i Geminor AS, Ralf Schöpwinkel.


Ann Kristin Andreassen, Journalist Karmøynytt

Geminor er ledende i Nord-Europa på avfallshandel. Siden starten for 13 år siden har Geminor på Avaldsnes blitt et ledende selskap i Nord-Europa på handel med brennbart avfall.

– Bedriften er skapt av lokale gründere og har utviklet løsninger med stort potensiale nasjonalt og internasjonalt. Geminor jobber kontinuerlig med forbedringer og nye markeder, sa juryleleder Alf Inge Flokketvedt i begrunnelsen for årets vekst- og nyskaperpris.

I sterk vekst

Geminor håndterer hvert år rundt 1,2 millioner tonn, har 39 ansatte i seks land – og en omsetning som nærmer seg én milliard kroner.

– Med konseptet og løsningene sine har de allerede skapt en bedrift med betydelige verdier og lokal verdiskapning. Geminor er i sterk vekst og oppnår svært gode resultater. De har solid egenkapital og kraft til å vokse, fortsetter Flokketvedt.

Flokketvedt påpeker at Geminor ikke er en typisk kunnskapsbedrift, men at de jobber systematisk med nyutvikling innenfor sitt felt. I tillegg har bedriften stor kompetanse på logistikk og på det internasjonale markedet.

– Forretningsideen er langsiktig og har stort potensiale. Den er bærekraftig både for bedriften og samfunnet med fokuset de har på energigjenvinning. Geminor er allerede en ledende aktør i Nord-Europa, men har fortsatt et stort markedspotensiale både nasjonalt og internasjonalt. De har vært tidlig ute og tatt en betydelig posisjon i flere land.

Sterk konkurranse

Sammen med Geminor var Brødrene Olsen AS og Karmsund Havn IKS nominert. Driftssjef i Geminor AS, Ralf Schöpwinkel, forteller at prisen kom overraskende på.

– Vi konkurrerte mot tre sterke kandidater. Det er ikke enkelt å konkurrere mot en stor havn som satser bånn gass og et spennende selskap som Brødrene Olsen som har suksess og betydelig mange flere ansatte enn oss. Dette setter jeg utrolig stor pris på. Dette er også kjekt for kollegaene mine som har vært med og bidratt til suksessen.
Hentet fra karmoynytt.no