PROGRAM 2021

BEDRIFTENES DAG

PROGRAM 2021

BEDRIFTENES DAG

» Åpning av konferansen v/rådmann Vibeke Vikse Johnsen

» ”Survival of the greenest” – Det store grønne bildet v/Ivar Horneland Kristensen, adm. dir. i Virke 

» ”EU Taksonomi for Dummies”v/ Hans Jacob Sæther, Eurojuris
Er du blant dem som tror at taksonomi er en sykdom og som får ­lange, engstelige blikk når det bringes på banen? Her kan du sette deg inn i hva taksonomi er og innebærer, for dette kommer til å ­berøre oss alle de neste tiårene.

» ”Hvorfor og hvordan jobbe med bærekraft og grønn vekst” v/Ineke de Rezende, Rogaland Ressurssenter
Hvordan kan bærekraftsarbeid øke lønnsomhet og styrke konkurransekraft?

» ”Grønne spirer” v/Anne Kristin Helgeland, Rogaland Ressurssenter
Presentasjon av lokale selskaper som tar bærekraft og det grønne skiftet på alvor. v/Anne Kristin Helgeland, Rogaland Ressurssenter

» Årets vekst og nyskapingspris
– Møt fjorårets vinner UniSea
– Presentasjon av årets nominerte kandidater

» ”Muligheter i ubehagelige fakta” v/ Per Velde, Karmøy kommune
– Hvilket handlingsrom er det i lokal næringspolitikk?

» ”Olje, omstilling og det grønne skiftet” v/ Ole Sandvik, verftsleder Aibel
Hvor går veien videre for Aibel, og hvilke markeder vil de satse på fremover?

» ” Motvind eller medvind – hvilke muligheter har lokalt næringsliv i havvind-markedet?” v/ Karoline Sjøen Andersen og Mads Arild Vedøy

» ”Litt løst i snippen med Gunn” med Gunn Johannessen

» Panelsamtale om næringsutvikling med innledere og folkevalgte

» ”Datakriminalitet og bedrageri – unngå å bli de kriminelles neste offer” v/ Kyrre Lindanger, Politiet
Han forteller om ulike typer svindel og trekker frem likhetstrekk mellom ulike bedrifter som har blitt utsatt. Hva gikk galt, og hva kan SMB gjøre for å forebygge og sikre.

» ”Det e så gale” med Gunn Johannessen

* Med forbehold om endringer i programmet.