Av Ådne Bratthammer

Det viktigste arbeidsområdet for Kopervik-selskapet Boston er å tildekke forurenset havbunn med sand. Dette gjøres med egenutviklet spesialutstyr; en datastyrt havgående drone, som med stor presisjon legger ut sand på inntil 30 meters dyp. Boston foretar også mudring og leverer spesialprodukter av skjellsand. Bedriften har 10-12 ansatte og omsetter for rundt 30 millioner kroner i året. 

Dette forteller Tor Vea, som opprettet selskapet for 30 år siden. Da kjøpte han fraktebåten  Boston, og videreførte dette som selskapsnavn. I en periode gikk han i vanlig fraktfart med dette fartøyet, inntil han kjøpte en sandsugerbåt i 1996. Begge disse båtene er nå solgt. Selskapet har kontor i Kopervik, men der er Vea sjelden. Han er ute på jobb forskjellige steder i landet. Dette intervjuet ble for eksempel gjort med Bostons eier og leder mens han på tredje uken var på jobb for Norsk Hydro i Gunneklevfjorden i Porsgrunn.

Skjellsand er et flott produkt
Boston ble kjent for å lage og vedlikeholde badestrender av skjellsand. 

– Skjellsand har et høyt kalkinnhold, og har mange bruksområder. Det benyttes til for eksempel jordforbedring og som fôr til høns, for at eggeskallene skal bli sterkere. Det blir brukt for å dekke til forurenset havbunn, til kalking av fiskevann og som filter ved avløpsrensing. Noe blir også lagt ut for å lage og vedlikeholde badestrender. Boston har i mange år hatt konsesjon fra fylkeskommunene i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder til å ta opp skjellsand fra havbunnen, sier Tor Vea.

Han forteller at et annet viktig bruksområde for skjellsand er å nøytralisere sulfidholdige masser som tas ut fra tunneler og lagres. Når det regner dannes sure vannmasser som kan være ødeleggende for fisk og planter. Noen steder benyttes også skjellsand som strømiddel på veier vinterstid, i stedet for salt.

Dekker til forurenset havbunn
Før i tiden var det mindre oppmerksomhet og kontroll med utslipp fra forskjellige typer industrivirksomheter. Mange steder i Norge er derfor havbunnen betydelig forurenset stoffer som kvikksølv og PCB. Noe kan mudres opp, men hovedmetoden er tildekking med sand. 

– Fagfolkene på marint liv regner med at tildekking med 20 til 50 centimeter sand er tilstrekkelig. Krabber og havbunnsorganismer graver seg vanligvis ikke dypere enn ti centimeter ned i havbunnen.

Slike oppdrag er blitt vår viktigste arbeidsområde, og representerer nå rundt 90 prosent av omsetningen. Vi har hatt store oppdrag en rekke steder langs kysten, blant annet på Klasaskjeret utenfor Stavanger, i Store Lungesgårdsvann i Bergen, i Sandefjordsfjorden og i Flekkefjord. Vårt siste oppdrag var en testtildekking for Norsk Hydro i Gunneklevfjorden, forteller Tor Vea.

I fjor og i år gjorde Boston en større jobb for i Flekkefjord for Flekkefjord kommune. Ifølge Vea fikk prosjektet stor oppmerksomhet og prøvene viste meget gode resultater. 

– Oppdraget ble avsluttet med besøk av miljøvernminister Ola Elvestuen og representanter for Miljødirektoratet og fylkesmannen. Kommunen omtalte oppdraget  som et «glansbilde-prosjekt», forteller  Vea.

Egenutviklet drone
– Vi fant fort ut at kompliserte oppdrag på havbunnen, på flere titalls meters dyp, krever presist utstyr. I starten brukte vi sprederslange, styrt med tauverk. Det ble uholdbart når store arealer skulle tildekkes. 

I 2016 fikk vi bygget en sjøgående drone hos Kystdesign i Haugesund.  Ved hjelp av datastyring og GPS-posisjonering legger den sanden presist ut på havbunnen, sier Tor Vea. 

Sammen med pumpelekteren Ren Havn kan dronen legge ut omkring 500 tonn masse i timen. Da dekkes 5 000 kvadratmeter med et sandlag på fem centimeter. I størrelse er dette omtrent som en fotballbane. Gjennom en flytende rørledning på inntil 2 500 meter pumpes sanden til dronen ved hjelp av kraftige motorer. Utleggingsrøret på dronen har et spesialutviklet hode, som reduserer hastigheten på massen, slik at den drysses skånsomt ned på havbunnen.

Vea er ikke så lite stolt over dette utstyret. 

– Vi kjenner ikke til at noen andre, heller ikke i utlandet, har tilsvarende utstyr som er tilpasset slike oppdrag, sier han.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *