Av Ådne Bratthammer

Vico er spesialist i maritim elektronikk og leverer alt som har med navigasjon, kommunikasjon, fiskeleting og overvåkingsutstyr å gjøre. Hovedmarkedet er på Vestlandet, men tolv reisende serviceingeniører har oppdrag i hele Europa, og ikke så sjelden til fjernere verdensdeler. Bedriften er 74 år, har 20 ansatte, og omsatte i fjor for nesten 110 millioner kroner. I sin spesialnisje er Vico størst i Norge.

Dette forteller daglig leder Thore Østensen. Vico ble opprettet i 1945 og holdt til på kaien i Haugesund helt fram til 2000. Da flyttet den til Bø Øst på Karmøy, eller Bøvågen, som er det offisielle stedsnavnet. Der holder selskapet til i romslige lokaler og har egen dypvannskai.
Vico er medeier i skipselektronikkselskapet Satco i Stavanger og i Serco i Tønsberg, som driver i samme nisje. 

Kjapp leverandør
– Det er kostbart når båter forsinkes på grunn av utstyrsfeil. Vico er kjent i markedet for god kompetanse og raske leveringer. Vi har et stort lager og ordner opp i problemer meget kjapt. Både på salg og service mener vi selv at vi er svært gode. Kundene våre er hovedsakelig på Haugalandet, i Bergens- og Stavangerområdene, men vi leverer egentlig over hele verden. Akkurat nå er vi for eksempel i Singapore og montere gyroer, og vi har en mann i Nederland som installerer elektronisk kartsystem. Serviceingeniørene er mye ute og reiser, forklarer Østensen. 

På moderne båter er skipselektronikken ganske omfattende. Utstyret er temmelig komplisert og må kunne «snakke» sammen. Det dreier seg om radarer, gyroer, sonar/ekkolodd, og ikke minst elektroniske navigasjons- og kartsystemer (ECDIS – Electronic Chart Display and Information System). Med dette systemet vises posisjonen hele tiden og alle kartene oppdateres kontinuerlig. Mange båter bruker fortsatt papirkart, men alle skip over 10 000 tonn må ha ECDIS, etter krav fra myndighetene. 

Fra retrofit til nybygg
– Vico ble bygget mye opp omkring det vil kaller retrofit, altså utskifting/reparasjon av utstyr om bord på båtene. For 20 år siden var det langt mellom nybyggene. Gammelt utstyr ble skiftet ut. For oss er nå retrofit og nybygg blitt like viktige.

Verftene på Vestlandet har i senere tid bygget mange båter, og flere av dem er blitt viktige kunder for oss. Fitjar mekaniske verksted har vært vår største enkeltkunde de siste årene. Der har vi levert det meste av elektronikken. Det bygges også nytt på Westcon i Ølensvåg og på Oma på Stord, forteller Thore Østensen.

Han sier at Vico også leverer til verft i utlandet, men da blir det helst til norske redere som bygger skipene sine der. Bedriften har flere oppdrag med nybyggingsprosjekter for Westcon Power & Automation, som bygger ferjer til Norled i Polen og Singapore. I Spania leveres utstyr til et nybygg for en norsk reder, og noe tidligere ble det levert utstyr til et skip som bygges i Bangladesh. Arbeid på nybygg i Norge er vanligvis atskillig mer omfattende enn i utlandet, fordi VIco her i landet gjør mye mer av installasjonsjobben, som for eksempel å trekke kabler.

Omfattende utstyr på fiskebåter
– Moderne båter har mye skipselektronikk til navigasjon og kommunikasjon. Likevel har fiskebåtene mer utstyr, fordi de i tillegg må ha svært avansert fiskeletingsutstyr, som sonar og ekkolodd. Slike produkter koster fort to til tre millioner kroner. Men en ny fiskebåt trenger mer skipselektronikk, så sluttsummen for slikt utstyr kan bli atskillig høyere. Mannskapet må kunne mye avansert elektronikk. Vi kurser dem litt, men de kan nok sonaren bedre enn oss, tipper Østensen.

Han forteller at offshoreredere fortsatt er en viktig kundegruppe, men i de senere årene har Vico levert atskillig mer utstyr til fiskeoppdrettsbåter. Dette er mindre fartøyer, som er blitt mye mer teknisk avanserte de siste årene. 

Hjertet i bedriften
– Vi kaller dem reisende serviceingeniører. Disse tolv ansatte er uten tvil hjertet i bedriften. Selv om vi har en dypvannskai, som er internasjonalt sikret (ISPS), kommer det forholdsvis få skip til oss. Vi reiser mye på oppdrag.

For eksempel har vi en mann i Singapore nå. Han er på en offshorebåt for å bytte ut utstyr og kople systemene sammen. Dette er en jobb som krever mye kompetanse; å få nytt og gammelt utstyr til å «snakke» sammen. Utskiftingsutstyret ble sendt til stedet på forhånd. Ofte kan det dreie seg om flere paller. Vi har ikke så mange slike oppdrag i fjerne strøk, men i Nordsjøbassenget er vi ofte, særlig i Rotterdam/Amsterdam-området, i Storbritannia og rundt Skagen i Danmark, forteller Østensen.

Største Furuno-forhandler
Japanske Furuno er verdens største produsent av skipsnavigasjon, og er også størst i Norge. Vico har vært den største norske forhandleren av Furuno-produkter i 20-25 år.

  – Vi har et godt assortert lager og en teknikergjeng på verkstedet. Operatørene der har høy kompetanse og lang erfaring. Fritidsbåteiere er en ganske liten kundegruppe hos oss. Næringsbåtene er de høyest prioriterte kundene våre, sier Thore Østensen.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *