Av Ådne Bratthammer

Techno Dive på Husøy er et 40 år gammelt dykkerselskap som driver med vedlikehold av rigger og skip mange steder rundt omkring i verden. De tre siste årene har oppdrag for oppdrettsnæringen på Vestlandskysten øket betydelig. Selskapet har 24 ansatte, der 16 er dykkere. De aller fleste av dem jobber fast på rotasjon på fiskeoppdrettsanlegg i Hordaland. Bedriften hadde i fjor en omsetning på nesten 70 millioner kroner; en dobling fra året før.

Dette sier Bjørn Utseth, som eier selskapet og er daglig leder. Han forteller at selskapet startet i Tønsberg i 1976, under navnet Lorsa Diving. Hovedjobben da var å rengjøre skrog til tankbåter som losset og lastet på oljeraffineriet på Slagentangen. Dykkerselskapet var eid av to haugesundere, som flyttet bedriften til Haugalandet på midten av 80-tallet, på grunn av færre oppdrag på Sør-Østlandet. Navnebytte til Techno Dive var allerede gjort da Bjørn Utseth og to andre overtok selskapet i 1997. Utseth har vært eneeier de siste 20 årene. 

70 prosent rigg og skip  

– Nesten tre fjerdedeler av inntektene kommer fra dykkeroppdrag knyttet til olje- og gassindustrien over hele verden. Bortsett fra i Kina og i Australia/New Zealand har vi hatt oppdrag de fleste steder; alt fra Falklandsøyene til Grønland, i USA, Afrika og Østen. Jobbene våre skjer mest på flyterigger og boreskip, på steder du ikke ser når riggene og skipene flyter; altså under vann. Oppdragene kan for eksempel være forskjellige typer inspeksjon eller å skifte store propellanlegg (thrustere) til å bytte anoder, forteller Utseth.

Han forklarer at det meste av riggarbeidet foregår når plattformene kommer til verft for å utføre større vedlikehold. Techno Dive jobber mye på Westcon i Ølen og på CCB-basen (Coast Center Base) på Ågotnes ved Bergen. Tidligere var dykkerne en god del i Vats, hos Rosenberg i Stavanger og i Haugesund, da HMV hadde rigger inne. Selskapet har valgt ikke å jobbe som dykkerselskap på de faste installasjonene i Nordsjøen, men har hatt arbeidslederoppdrag der. Selskapet er sertifisert av alle klasseselskapene.

Base i Rio og kontor på Las Palmas
– Til dykkeroppdragene trenger vi ganske mye spesialisert og avansert utstyr for å kunne gjøre jobben på en effektiv og sikker måte.  Da pakker vi sammen det nødvendige utstyret og sender det verden rundt i forbindelse med oppdrag. I fjor var vi for eksempel i Port Elizabeth i Sør-Afrika. 

Tidligere hadde vi kontor i Rio de Janeiro, men oljevirksomheten der gikk mye ned i  2014/2015. Der har vi nå en base med utstyr som benyttes ved oppdrag i området. På CCBs store base på Las Palmas har vi eget kontor med noe utstyr, sier Utseth, som mener Techno Dive innenfor sitt spesialsegment er det største norske selskapet. Bedriften er godt innarbeidet innenfor 10-15 prosent av dette store verdensmarkedet.

Mye jobb for oppdrettsnæringen
Oppdragene for oppdrettsnæringen dreier seg om inspeksjon, reparasjon og rengjøring av merdene – og assistanse i forbindelse med avlusing av fisken. Hovedjobbene foregår på 20-30 anlegg i Hordaland, blant annet gjennom en betydelig kontrakt med Lerøy Seafood.

– Myndighetene setter strenge krav til inspeksjon og kontroll, som gjøres fast med relativt korte intervaller. Vår dykkere går på en turnusordning med slike oppdrag. Derfor har vi avdelingskontor i Os, hvor dykkerne bor på hybler under turnusordningen. Derfra kan vi raskt nå ut til oppdrettsanleggene i nærheten med våre hurtiggående dykkerbåter, forklarer Utseth.

Mange merder er store og går kanskje så dypt som 50 meter. Hovedjobbene til Techno Dive foregår imidlertid ned til 20-25 meter. Inspeksjon på større dyp foregår med fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Av og til må dykkerne gå ned til rundt 40 meter, eller arbeide lenge sammenhengende under vann. I slike tilfeller benytter bedriften sitt eget avanserte dekompresjonskammer.  

Mekanikk og løfting er nytt arbeidsområde
Tidligere ble kjettingtaljer og skrev mye benyttet når tunge ting skulle løftes. Dette var for eksempel vanlig når de svære propellanleggene på flyterigger og boreskip skulle repareres eller byttes. Thrusterne veier flere tonn og heises opp enten inne i propellrommet eller tas opp gjennom rør i pontongen. Dette var en arbeidskrevende operasjon, med mye manuelt slit. Nå har Techno Dive tatt i bruk at helt nytt verktøy. 

– Vi prøver å tenke nytt og har kjøpt inn datastyrte hydrauliske jekker. De løfter med en presisjon på millimeteren og med nøyaktig vekt og strekk. Det er et veldig hendig utstyr. Vi slipper manuelt slit, kan jobbe med mye bedre presisjon og høyere sikkerhet. Dette er utstyr som kan benyttes på mange områder, for eksempel ved strekkarmering, til å stramme kabler ved brobygging; altså der det kreves store krefter. Dette kan bli et nytt forretningsområde for oss, men foreløpig har vi markedsført oss lite her, forteller Utseth.  

Skeptisk til den nye «klimareligionen»
Bjørn Utseth regner med at olje- og gassproduksjonen fortsetter i minst hundre år. 

– Jeg tror folk aldri vil slutte å lete etter olje og gass. Det er tross alt arbeidsplassen til svært mange. Dessuten er olje og gass råvare for mange produkter vi er blitt avhengige av. Jeg er litt klimaskeptiker og syns den gryende «miljøreligionen» vi ser tendenser til nå vil legge seg om en stund. Klimavariasjoner har det vært tidligere også, mener han.

– Vi skal selvfølgelig ikke forurense. Jeg vurderer å installere solpanel på kontortaket her på Husøy. Det kan gjøre oss mer eller mindre selvforsynt med strøm, i alle fall i solperioder. For en tid siden prøvde jeg også å få bygget en elektrisk arbeidsbåt til 40 millioner kroner. Enova ga tilsagn om støtte på seks millioner kroner, men trist nok ville ikke kunden være med, beklager Utseth.

Han forklarer at bedriftens filosofi: – Vi prøver å være best i alt vi foretar oss, og forsøker å spare penger for kunden. Derfor har vi det beste utstyret, og ikke minst de beste folkene. De fleste er vestlendinger; 14-15 er fra Haugalandet, og resten fra Sverige, Frankrike, Polen og Romania; rasende dyktige folk.

Om han dykker selv? – Nei, jeg liker ikke vann, kan så vidt svømme. Men jeg dukker opp likevel; med regningen!

 

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *